Hội thi Khởi nghiêp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang 2021
21/03/2022 09:14:24


Giải nhất - Hội thi Khởi nghiêp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang 2021

Thành tích tiêu biểu
17/03/2021 08:45:59


Cuộc thi khởi nghiệp quốc gia liên tục được triển khai trên quy mô toàn quốc, dành cho các bạn thanh niên - sinh viên có ý tưởng và muốn bắt tay khởi nghiệp hoặc đã khởi nghiệp kinh doanh.