Đăng lúc: 17/03/2021 08:45:59

Thành tích tiêu biểu

Cuộc thi khởi nghiệp quốc gia liên tục được triển khai trên quy mô toàn quốc, dành cho các bạn thanh niên - sinh viên có ý tưởng và muốn bắt tay khởi nghiệp hoặc đã khởi nghiệp kinh doanh.