Đăng lúc: 17/03/2021 08:06:00

Trường Đại học Kiên Giang ký kết ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần Smentor Kiên Giang

Ngày 11/12, tại Trường Đại học Kiên Giang đã diễn ra chương trình ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Nhà trường với Công ty cổ phần Smentor Kiên Giang về việc triển khai xây dựng khu phức hợp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hai đơn vị sẽ hợp tác xây dựng Khu phức hợp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển các dự án khởi nghiệp của sinh viên tại Trường Đại Học Kiên Giang; Đầu tư hình thành các dự án khởi nghiệp từ các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hình thành các loại hình dịch vụ thuộc Khu phức hợp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

https://vnkgu.edu.vn/ckfinder/userfiles/images/IMG_0828(1).JPG

 Ông Phùng Linh Vũ – Tổng Giám đốc Công ty CP Smentor Kiên Giang cùng TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang ký kết ghi nhớ hợp tác

Theo đó, Công ty cổ phần Smentor Kiên Giang sẽ tài trợ kinh phí để triển khai Khu phức hợp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ tập huấn các chuyên đề kinh doanh cho sinh viên Trường Đại học Kiên Giang theo định kỳ 01 lần/tháng; tiếp nhận sinh viên đến thực tập, tài trợ học bổng cho sinh viên vào đầu mỗi năm học; Là thành viên hội đồng giám khảo và thẩm định các dự án khởi nghiệp của sinh viên; Lập đề án triển khai Khu phức hợp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,...

Về phía Trường Đại học Kiên Giang, Nhà trường sẽ trình Hội đồng trường đề án Khu phức hợp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên diện tích 5ha; Phổ biến, vận động sinh viên tham gia vào các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Trường; Quản lý mọi hoạt động của Khu phức hợp khởi nghiệp,...

NHƯ NGỌC